Esemény Történet

 

 

Ezen Lapon Elérhetőségek találhatóak

Letölthető Írott anyagokról.

 

 

      Jó Keresgélést!

 

 

 

 

 

 

 

- A Hunok Indiában .doc

 

Ismertető:

 

"Elváltak Közép-Ázsiában a testvéreiktől, s előbb délre, majd délnyugatra tartottak, később nagy ívben kanyarodtak az indiai szubkontinens északnyugati területeire, hogy ott évszázadnyi időre teremtsék meg államukat, minek ismerete nélkül India története sem teljes. De nélkülük, pontosabban történelmük ismerete nélkül nem teljes a nyugati világban sem – s kiváltképpen Magyarországon nem – az egykor rettegett keleti lovasnéppel, a hunokkal foglalkozó egyetlen mű sem. Ez a könyv most ezt a régi tudományos adósságot kívánja bepótolni, s mindannyiunk szakmai gazdagodására összefoglalja mindazt, amit őróluk tudni kell és érdemes."


LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Attila Ifjusága .pdf

 

Ismertető:

 

"Olvasmányos történetek Atilla idejéből, latin és rovás betűkkel szedve. Ajánlott gyermekeknek és fiataloknak. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Badiny Jós Ferenc - A Sorsdöntő Államalapítás .pdf

 

Ismertető:

 

"Igen boldogan olvastam a Magyar Köztársaság Kormánya T/1816, számú törvényjavaslatában a Szent Koronánk újramegbecsülését a Szent István-i államalapítás emlékezetében az alábbi sorok szerint: „Az államalapításhoz szorosan kötődik a Szent Korona, amit más megköze­ lítésben az államalapítás tárgyiasult emlékének is tekinthetünk. Az állam­ alapítás óta eltelt évszázadokban pedig kialakult a magyar közjogi gondolko­dásban a Szent Koronának egy sajátos közjogi funkciója is, melyet Szent Ko­rona-tanként ismer az államtudomány. A Szent Korona-tan szerint a Szent Koronában testesül meg a történeti alkotmányosság, az alkotmányos államha­talom."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Bolgár-Magyar Kapcsolatok .doc

 

Ismertető:

 

"A legújabb és legátfogóbb antropológiai felmérés szerint a VIII-IX. században a Kárpát-medencébe érkező honfoglalók embertani szempontból egységesek voltak, és a korai bolgárokhoz hasonlítottak. Cikkünk a bolgárok és a magyarok több évezreddel ezelőtti kapcsolatát tekinti át."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dibU5KNER1U0pMeFE/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Griffesindás Kultúra .doc

 

Ismertető:

 

"Griffes-indás díszítések régészeti leleten találhatók a kései avar korból, főleg övvereteken és szíjvégeken. A Griffes-indás kultúra László Gyula kettős honfoglalás elméletében egy 670 táján történt sztyeppei bevándorlás népéhez kapcsolható."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7didFdLaXNVdm5mejA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Heribert Illig - Kitalált Középkor .doc

 

Ismertető:

 

"Az 1991-re kidolgozott tézisem, amelyet azóta minden tudományos fórumon képviselek, röviden a következő. Az európai történelem VII., VIII. és IX. százada művileg beiktatott, minden valóságot és reális történést nélkülöző időszak. Ennek megfelelően maradék nélkül törlendő, majd az előtte és utána lévő történések közvetlenül, vagy kis eltéréssel összekapcsolandók. A kérdéses időközt már ekkor pontosan behatároltam: a betoldott, vagy kitalált időszak 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tart."

 

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Hun - Hindu Kapcsolat .doc

 

Ismertető:

 

"Hunor és Magor meséje évszázadokon át tanította őseinket a hunok és magyarok testvéri voltára, valamint arra, hogyan vándoroltak el eleink a közös ázsiai őshazából. Hiteles történészek feljegyzései, mondáink, hagyományaink, valamint hazai és külföldi tudósok egész serege állította és állítja, hogy a magyar hun eredetű nép. Hazai írók, mint Bonfinius Antal, Thuróczi János, Corvin Mátyás kortársai, I. Béla névtelen jegyzője szerint a magyarok a hunoktól származnak. Kézai és egyéb krónikák Árpád honfoglalását úgy írják le, mint a magyarok második bejövetelét.

Habár Anonymus ezt nem mondja, félreérthetetlenül utal rá, amikor leírja, hogy Álmos Attila örökségét átvenni indult az új hazába."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diSHp0aS1FY2pVZ1U/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Magyar Uralkodók .doc

 

Ismertető:

 

Szimpla időrendi táblázat.

Fejedelmek

  895-907

 Árpád

 

  907-947

 Zsolt

 

  948-955

 Fajsz

 

  955-972

 Taksony

 

  972-997

 Géza

 

  997-1001

 István

Királyok (Árpád-ház)

1001-1038

 I. (Szent) István

 

1038-1041

 Péter

 

1041-1044

 Aba Sámuel

 

1044-1046

 Péter

 

1046-1060

 I. András

 

1060-1063

 I. Béla

 

1063-1074

 Salamon

 

1074-1077

 I. Géza

 

 

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diVmtRb05QeEZaMjQ/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Rusz Kiev .doc

 

Ismertető:

 

"A Kijevi Rusz a kelet-európai térség első szervezett politikai alakulata, amely a 9. század végén jött létre. Alapját a Baltikumtól a Dnyeperen át a Fekete-tengerig (korabeli szóhasználattal: a varégoktól a görögökig) vezető folyami út ellenőrzésének, illetve egy kézben való egyesítésének igénye teremtette meg."

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diSS1falYxeWhsVFU/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Swájci Hunok .doc

 

Ismertető:

"A magyarság" alatt mindazon kárpát-medencei népeket értjük, amelyek mások, mint az Európát benépesítő indoeurópaiak és a szlávok. Ebben az értelemben "magyarok" voltak már a Krisztus előtti V. században itt élt iráni szkíták, majd az időszámításunk kezdete körüli időben ide beköltözött ugyancsak iráni származású szauromaták és a szarmaták, majd a Krisztus utáni V. században behatolt hunok, az 568-ban és utána több hullámban bejött avarok, a 895/96-ban ide érkező Árpád népe - "a honfoglaló magyarok" - és végül az 1235-ben beköltözött jászok és az 1246-ban letelepedett kunok. Mivel a Kárpát-medence a legnyugatibb eurázsiai sztyepp, ezek az iráni és belső-ázsiai, zömében lovas népek a Kárpát-medencében letelepedtek és otthonra találtak. Kelet felé nem mentek "vissza", mert a Népek Országútja már megtelt, Nyugaton pedig más környezet fogadta volna őket és ott már letelepült népek éltek."

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diS2Rvc21KcnZ1eEU/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Tervel Bolgár Kán .doc

 

Ismertető:

 

"Tervel (bolgárul: Тервел), (VIII. század) más néven Tarvel, Terval, vagy néhány bizánci forrás szerint Terbelis a VIII. század kezdetekor a bolgárok uralkodója volt. 705-ben megkapta a császár címet, ami precedens értékű a történelemben. Nagyapjához, Kuvrat kánhoz hasonlóan ő is keresztény lehetett. Miután a bolgár hadsereg Konstantinápoly ostrománál legyőzte az arabokat, Tervelt kortársai Európa megmentőjének nevezték."

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ujgurok .doc

 

Ismertető:

 

"Az ujgur testvéreink  (“fehér emberek hosszú, világos hajjal” – ahogyan egy korabeli kínai utazó látja őket), akik a Sárga folyó és a mongol sztyeppék között éltek. Az évszázadok során a szomszédos, kisebbrendűségi komplexussal igazán nem vádolható Középső  Birodalom mindig is megpróbálta bekebelezni őket, ha nem egyéb, már csak az itt húzódó – és nagyon komoly gazdasági hasznot hajtó – Selyemút feletti totális ellenőrzés okán. A hivatalos kínai álláspont szerint Hszincsiang, (vagyis az “új határvidék”) már az időszámításunk előtti első században a Mennyei Birodalom szerves részévé válik – persze ezzel az indokkal az ujgurok (akiknek őseit a bizánciak “fehér hunoknak” nevezték) nagyon nem értenek egyet."

 

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Szkítáktól a Székelyekig és Magyarokig .pdf

 

Ismertető:

 

"A szakákra, dahákra, madákra, masszagétákra, párthusokra, fehérhunokra (eftalitákra), avarokra, fehér kunokra, kazárokra, bolgárokra, magyarokra, illetve avarokra, bolgárokra, székelyekre és magyarokra vonatkozó egykori forrásadatok alapj án külön-külön olyan konklúziókra juthatunk, amelyek páronként úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy óramű egymásba kapcsolódó fogaskerekei. Ezeket a konklúziókat az alábbiakban vonultatjuk föl, s végül, mint látni fogjuk, arra a következtetésre kell j utnunk, hogy az egykori Káspi-vidéki szakák, dahák, madák és szarmaták egyenesági leszármazottai a mai székelyek és magyarok. A jelenleg hivatalos magyar történettudomány persze azt tanítja, hogy népünk fő magva az Ural erdőségeiből származik, s a vogulok az osztyákokkal együtt testvérnépeink. S még ma is együtt kergetnék a rénszarvast, ha úgy kétezer évvel ezelőtt egy török nép lóra nem ültet minket, majd néhány száz év múltán egy másik török nép lekerget a Kaukázus északi előterébe. Hogy aztán egy harmadik török nép a Kárpát-medencébe zavarjon minket, mi pedig ijedtünkben ( ! ) száz éven keresztül sakkban tartsuk egész Nyugat-Európát. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Bugyin Feltárások 2011 - Tarsolylemez .doc

 

Ismertető:

 

"2011 tavaszán Dél-Pest megyében, Bugyitól néhány kilométerre találták meg a legújabbnak számító tarsolylemez leletet. A magyar történelmi emlékeink között különlegesen fontosak a gyönyörűen díszített tarsolylemezek, amelyek jellemzően csak a magyarok leletanyagaiban fordulnak elő. A honfoglaló magyarokat sokszor tévesen, (vagy szántszándékkal) elmaradott barbárként feltüntető irományok ékes cáfolata – többek között – a tarsolylemezek léte, mert megmunkálásuk kiemelkedően magas szinten alkalmazott ötvösművészetünk tanúbizonysága."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

https://drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diclhZM0JSRFB5Rlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Dr. Mandics György Az Elveszett Magyar Krónikák .doc

 

Ismertető:

 

"Szombaton, a Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére megtartott rovásírás értekezleten Dr. Mandics György kijelentette: a ma ismert magyar krónikákat idegen érdek íratta, és ennek következtében azok olyanok, mintha a XXI. század magyar történelmét Heller Ágnes fogalmazásában ismerhetnénk meg. A Temesvárról pár évvel ezelőtt Budapestre telepedett matematikus, művelődéstörténész ezt követően részletesen beszélt azokról a rovásírással fennmaradt krónikákról, amelyekről hallgat a Magyar Tudományos Akadémia, ám melyek léteznek, és amelyekből egy teljesen új magyar történelem és magyarságkép rajzolódik ki."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dicVhOc1AtUy1CbGs/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Erdély a Magyar Honfoglalás és Államalapítás Korában .doc

 

Ismertető:

 

"Erdély honfoglalás kori történetének vizsgálata során a régészeti anyag, a helynevek és a földrajzi nevek által nyújtott ismeretek mellett szembe kell néznünk a legterjedelmesebb és legtöbbet használt írott „forrással”, Anonymus Gestájával. E fejezetben ezt a forrást – amelyet a különböző országok tudományossága homlokegyenest ellenkező módon értékel, s ezek az értékelések mélyen beleivódnak a Kárpát-medence népeinek történeti tudatába – a régészet eredményeinek fényében kívánjuk bemutatni."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7didW1XQnI3MTB3X1k/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Griffes-Indás Kultúra .doc

 

Ismertető:

 

"László Gyula kettős honfoglalás elméletében egy korai bevándorlási hullám figyelhető meg az Árpád népe honfoglalását megelőző időkben. Azt a műveltséget, amely e korai bevándorlási hullám népéhez köthető, László Gyula griffes-indás kultúra néven nevezi meg. A történészek más források alapján is helytállónak tartják egy sztyeppei nép kárpát-medencei betelepülését a 670-es években.

Az 568-as „korai avarokhoz” viszonyítva László Gyula a „kései avarok” kifejezést is használja rájuk. A „kései avarokat” azonosító „griffes-indás” díszítések számos régészeti leleten találhatók, de főleg övvereteken és szíjvégeken. László Gyula szerint ez a motívumkincs a betelepülők belső-ázsiai eredetére (griffesek) és illetve Volga-menti eredetére utal (indások). helytállónak tartanak egy onogur-bolgár betelepülést a 670-es években."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7didFdLaXNVdm5mejA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Kiszeli István - A Svájci Hun Völgyről .doc

 

Ismertető:

A magyarság alatt mindazon kárpát-medencei népeket értjük, amelyek mások, mint az Európát benépesítő indoeurópaiak és a szlávok. Ebben az értelemben "magyarok" voltak már a Krisztus előtti V. században itt élt iráni szkíták, majd az időszámításunk kezdete körüli időben ide beköltözött ugyancsak iráni származású szauromaták és a szarmaták, majd a Krisztus utáni V. században behatolt hunok, az 568-ban és utána több hullámban bejött avarok, a 895/96-ban ide érkező Árpád népe - "a honfoglaló magyarok" - és végül az 1235-ben beköltözött jászok és az 1246-ban letelepedett kunok. Mivel a Kárpát-medence a legnyugatibb eurázsiai sztyepp, ezek az iráni és belső-ázsiai, zömében lovas népek a Kárpát-medencében letelepedtek és otthonra találtak. Kelet felé nem mentek "vissza", mert a Népek Országútja már megtelt, Nyugaton pedig más környezet fogadta volna őket és ott már letelepült népek éltek."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diY0tmQzlVTzM2U0k/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya .doc

 

Ismertető:

 

"A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának régészeti gyűjteménye - nyilvántartási egységei szerint a városi, a megyei és az egyesített múzeumok szakosítatlan, majd szakosított (őskori, római kori, népvándorláskori, középkori) leltára - numizmatikai és embertani gyűjteménnyel, régészeti adattárral, fotó- és rajztárral, valamint jelentős szakkönyvtárral egészül ki. Egy-egy gyűjteményi egység kialakulásának története és a megye múltját bemutató állandó régészeti kiállítások sora felvázolja a múzeumi szervezeten belül a régészeti osztály létrejöttének és működésének történetét is. Területünkön is, mint általában, a történeti tárgyi emlékek gyűjtésére törekedve a nagyobb egyházi, iskolai régiséggyűjtemények, a megye és Pécs város területén felszínre került régészeti leleteket őrző magángyűjtemények váltak a múzeumi gyűjtemények alapjává, s az így kialakult törzsanyag pedig hosszú időre meghatározta a múzeumi osztály gyűjtőkörét és fejlődésének irányát. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diTnFrOXlCRDVnMlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Könyves Kálmán Törvényei .doc

 

Ismertető:

 

"        1.§ Szent István adományairól az egyházak részére

Tetszett a királynak és az egész gyűlésnek, hogy minden birtokadomány, amelyet Boldog István király a monostoroknak vagy egyházaknak rendelt, háborítatlanul megmaradjon.

         2.§ Püspöki zsinatok tartásának elrendelése a bíráskodási ügyekre

Mivel népünk egyrészt az utazás, másrészt az élelmezés gyakran igen nagy nehézségei miatt, minden ügy végett nem tud a királyi udvarba menni, elrendeltük, hogy kétszer egy évben, úgymint Fülöp és Jakab apostolok napján és Szent Mihály nyolcadán, mindegyik püspökség területén zsinatot kell tartani, amelyen mind az ispán, iletőleg ispánok, mind a többi tisztség viselői az ő püspökükhöz összegyűljenek, s ha erre valaki, még ha pecsét nélkül idézik is, nem megy el, pervesztes legyen."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dialpaS2ZUVDJ2NFE/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Kuvrat Fejedelem és a Bolgár Árpádok .doc

 

Ismertető:

 

"A Dulo nemzetség neve talán összekapcsolható a magyar krónikákban előforduló Dula alán fejedelem nevével, de a gyula címmel nem. 630-ban sikeres avarellenes lázadása következtében Bizáncra támaszkodva megalakította a Fekete-tengertől északra eső területen az onogurok élén az onogur-bolgár birodalmat. Egyesek szerint az avar-ellenes lázadása egybekapcsolható a szintén ez időben zajlott pannóniai bolgár lázadással, melynek célja a megürült kagáni szék egy bolgár személy által történő betöltése volt. Kuvrat Bizáncban nevelkedett, ahol patríciusi rangra emelkedett, megkeresztelkedett.

1912-ben az ukrajnai Poltava mellett Mala Pereščepinoban találtak egy gazdag leletegyüttest, melyet az ő sírjaként értelmeznek. Az azonosítást pecsétgyűrűje tette bizonyossá, amelyen rovásírással írt neve Hovratu alakban olvasható."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7did19uVmhhalQ4Wkk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ladak Földje .doc

 

Ismertető:

 

"Ladakh a Tibeti-fennsík nyugati szélén, mélyen a Himalája belsejében található. Egyike a Föld legmagasabban fekvő, legszárazabb lakott területeinek. Olyan vad, sivatagi vidék ez, ahol szűkösek az erőforrások és szélsőséges az éghajlat. Nyáron a nap égeti, télen nyolc hónapon át minden kőkeményre fagy. És mégis: egy több mint ezer éve virágzó kultúra otthona. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diYW5HWVZrYmNrTmM/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Mágori-Domb Temetkezés .doc

 

Ismertető:

 

"A Békés megyében található Vésztő melletti Mágori-domb csupán kilenc méter magas, és első ránézésre nem is tűnik különlegesnek. Azonban ez az apró csoda olyan titkokat rejt, amilyeneket hazánkban csupán néhány hely, maga a domb ugyanis nem áll másból, mint a történelem különféle építőköveiből, az elmúlt korokban egymásra épült apró településekből.
Az 1960-as évek végéig nem kutatták, legfeljebb a helyi múzeumok munkatársai gyanakodtak rá, hogy valaminek kellett ott lennie, ha az 1930-as évek óta minden komolyabb földmunkánál különféle korokból származó leleteket forgattak ki a földből a munkások. Az első próbaásatásra aztán 1968-ban került sor, és egy középkori temető került a felszínre. Két esztendő múltán találták meg a dombtetőn épített monostor első nyomait."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diazk0NWY3Tzh4MmM/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Magyarokról Való Ismeretek .doc

 

Ismertető:

 

"A falu határában lévő szabad földeket az birtokolta, aki előbb elfoglalta, amíg művelte, tarthatta. A föld eme közösségi birtoklását Mária Trézia 1767-ben kiadott úrbéri rendelete szüntette meg. Nagycsalád = házközösség. A házon belül csak a családi láda és nyoszolya volt a család tulajdona, a többi közös.

Tehát a családot összefűzte a vérségi kötelék, a vagyonközösség, de büntetőjogilag is egységesen volt felelős. Pl. Szent László törvénye: A lopáson kapott férfit megvakítják /ha a templomba menekül/ ezzel alkalmatlanná teszik a család vezetésére, és 10 évnél idősebb fiait /akik már felnőttnek számítanak/ szolgaságra vetik."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diTlJnXzJHTGJrS00/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Nehézlovasok a Carrhae-i Csatában .doc

 

Ismertető:

 

"A  nehézlovasság esetükben a páncélozott lovat, lovast jelenti, lándzsa és íj  használattal. 

Az tény, hogy ezeknél a népeknél (szkíták, szarmaták, pártusok, hunok,  avarok, vagy később a mongolok) a gyalogság szerepe szinte elhanyagolható,  az teljes egészében a behódolt, kísérő népek közül kerülnek ki. Ennél  nagyobb szerepe volt ellenben a nehézlovasságnak, amelyre vannak adatok, a  szkítáknál, a pártusoknál, az avaroknál, a hunoknál, a mongoloknál, a  szarmatáknál is, alánoknál is. Görög és római források pontos leírásokat  adnak ezekről. Lehet, hogy a hátrafelé nyilazó csak könnyűlovasíjászokból álló hadsereg  képe azért alakulhatott ki, mert a nehézlovassággal ellentétben ez újszerű,  éppen ezért félelmetes volt, és ezt a nyugati hadviselésre nem jellemző  motívum került kiemelésre. Valamint ők lehettek a legnagyobb számban, hiszen  ide kerültek a szövetésges lovasnomád törzsek harcosai, valamint a  szegényebb rétegek. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diYWVramRJazFPWE0/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ogham Írás .doc

 

Ismertető:

 

"A közhiedelemmel ellentétben nem a druidák használták, legalábbis nem mágikus célokra. (A mai druidák, a wicca hívei viszont erre használják.) Az Írországban talált Ogham-feliratok az 5. századból származnak, és ez az időszak egybeesik a druidizmus hanyatlásával, a kereszténység megjelenésével. A 25 jelből álló Ogham írással főleg 5. századi sírköveken, határköveken, kövek sarkára vésve találkozhatunk Írországban, Walesben, a Man sziget délnyugati részén, Skóciában, Angliában."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diT0xfc0l6TVBTSWs/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Jurta Kialakulása .doc

 

Ismertető:

 

"Nehéz eldönteni, hogy a hajlékok közül a kerek vagy a négyszögletes alapforma a régebbi. Talán a féltető lehetett a legkorábbi, később azonban a kör alaprajz vált elterjedtté. A bronzkor idején Európa legnagyobb részén a kúpos kunyhók voltak többségben. Kerek a Sarkvidéken élő eszkimók "iglu" nevezetű, hóból és jégből épült kunyhója is. Kör alaprajzú építményben lakik ma is Afrika számos törzse. A Földközi-tenger vidékének ősi pásztorszállásai kőből rakott kerek, álkupolás építmények voltak. A kör alaprajz a vándorló, nomád népek között vált a legkedveltebbé. Az észak-amerikai indiánok "tipi"-je - az egyszerű karóvázas, könnyű borítású, szállításra alkalmas sátor - szinte tökéletesen megegyezik a szintén nomád lappok rudas sátraival, azzal a csekély különbséggel, hogy az előbbiek borítása bőrből készül, az utóbbiaké fakéregből."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diYTU4WUY2NHZyV2c/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Prehistorikus Kárpát-Medencei  Kultúrák .doc

 

Ismertető:

 

"A gravetti-kultúra a felső-paleolitikum legfontosabb régészeti kultúrája, illetve régészeti korszaka Európában, amit az úgynevezett gravett-hegy jellemez. Egyes kutatók szerint ez egy kőből pattintott nyílhegytípus, de például a német Wikipédiában hivatkozott kutatók nem tartják bizonyíthatónak, hogy ezeket a hegyeket valóban nyílhegyként használták-e. A kultúra vadászai és gyűjtögetői nyomot hagytak Európa egymástól távol eső vidékein (a mai Franciaország, Dél-Németország, Ausztria, Csehország, Lengyelország és Ukrajna területein), egészen Szibériáig. A gravetti lelőhelyek keltezése mintegy 28.000-22.000 évvel ezelőttre esik, ami kalibrált keltezés szerint kb. Kr.e. 31.000-25.000 évnek felel meg."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diaUcyblhBWUFrWmc/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ragnarök .doc

 

Ismertető:

 

"A Ragnarök (vagy Ragnarøkkr, Ragnarøk, Ragnarok) („az istenek végzete”) a skandináv mitológiában a világ végén vívott csata, amelyet az Odin vezette istenek és a Lokit is soraiban tudó óriások vívnak majd meg. Ebben az összecsapásban nem csak a benne részt vevő istenek, óriások és teremtmények többsége hal meg, hanem a világon majdnem minden elpusztul."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diQ2NYdjVMNy1NRVU/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Wilhelm Ákos Sándor - A Magyar Bolgár Háború .doc

 

Ismertető:

 

"Mielőtt belekezdenénk a magyar nép legjelentősebb és legnagyobb horderejű hadműveletének boncolgatásába, valamit nem árt tisztázni. Történészeink és nyelvészeink két legnagyobb tévedését szeretném száműzni a köztudatból, annak ellenére, hogy a témában nem sok vizet zavar, de időszakban ott van a 895-ös magyar-bolgár háborúnál. Mivel időt és energiát nem szeretnék sem a finnugor elmélet tévelygéseire, sem a besenyő-támadás abszurditására fordítani, ezért két idézettel elintézném az ügyet."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diM0JOMXhvb3lRSEE/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Göbekli Tepe .doc

 

Ismertető:

 

"Az izgalmas elmélet publikálását követően számos kutatás igyekezett igazolni Childe téziseit. A termékeny félhold, vagyis az élelemtermelés kialakulásának feltételezett közel-keleti helyszínét vizsgálva például J. Braidwood új elméletet állított föl. Kutatásai során azt kereste, hogy a különböző háziasított növények és állatok vadon élő „eredeti változatai” hol találhatók meg. Feltételezése szerint a Zagrosz és a Taurosz hegységben volt megfelelő a klíma ahhoz, hogy az itt megtalálható, vadon élő növényeket és állatokat háziasítsák.

Gordon Childe és társai eredményeit a későbbiekben több kritika érte. Egyrészt Childe elméletét megkérdőjelezték azok a kutatások, amelyek kimutatták, hogy az általa jelzett időpontban nem lett szárazabb az éghajlat, a változás nem volt jelentős. A környezeti változás nélkül nehezen volt magyarázható a mezőgazdaságra való áttérés, hiszen az alacsonyabb lélekszámú közösségek számára könnyebb volt kiaknázni a természet kínálta éléstárat, mint az élelemtermelés fárasztó munkájába fogni."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dicDZHUFBSWDlUSmc/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Somogyi Avar Temetők .doc

 

Ismertető:

 

"Megyénk területén található egy páratlan gazdagságú avar temető Zamárdi határában, ahonnét ez a ritka szépségű régészeti anyag származik. A Nemzeti Kulturális Alap értékmentő és értékteremtő tevékenységének, anyagi támogatásának köszönhető, hogy a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága a több ezer darabból álló leletanyagából a restaurált muzeális értékeket bemutathatja.

A kiállítás eredeti darabjai oly szépekké váltak a gondos kezek munkája nyomán, hogy szinte hihetetlen, de mégis igaz: az itt látható tárgyakat, eszközöket, ékszereket több mint egy évezredig őrizte Somogy ország földje."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diRWtWbDBEUXpYTmM/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Moscevaja Balkai Ásatások .doc

 

Ismertető:

 

" Moscevaja Balka (Múmia vagy relikvia völgy) Északnyugat-Kaukázusban található, a Laba hágónál, 1 km-re onnan, ahol a Beskes a Laba folyóba torkollik. Már 1900-1901-ben is voltak itt ásatások, de a lelőhely már akkor ki volt fosztva. Négy férfi és egy női sírt tártak fel akkor, és a jó állapotuk miatt úgy gondolták, hogy nem lehetnek nagyon régiek. 1905-ben újabb feltárást végeztek. A leletek a Néprajzi Múzeumba kerültek, csak 1935-ben vitték át őket az Ermitázsba. A két lelet együttes ugyanarról a helyről való, annyira hogy egymáshoz illő a cserépdarabokat is találtak. Az 50-es években több mint ezer darabos volt a gyűjtemény. 1974-ben egy ép női sírt találtak. A sírok felett a fennsíkon egy település volt, ami teljesen elpusztult, elmosta a víz. Néhány cserépdarabot találtak, ami nagyon hasonló a sírokban találtakhoz. 1980-ban moszkvai régészek ástak itt, de nem publikáltak semmi érdemlegeset, nem hozzáférhetőek a tárgyak. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dib3Z2QXRIeGZNTDA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Nojon Uul Feltárások .doc

 

Ismertető:

 

" A világ legismertebb hun királysírja Észak-Mongóliában található. A kétezer éves sírokat, amelyeket még a sírrablók sem tettek tönkre, most arany kitermelő cégek fenyegetik... Az úgynevezett nojon uul (oroszosan: noin ula) lelőhely 1924-ben Peter Kozlov ásatásai során váltak világhírűvé, a világ akkor ismerte meg, hogy a hunok milyen páratlan kincseket hagytak maguk után. A szenzációs leletek a környékbeli aranybányászok ásatásai révén tárultak fel, akik megpróbáltak a közelből nemesfémhez jutni. Jelenleg egy kanadai székhelyű cég próbálja kitermelni az ott lévő közel 45 tonna aranykincset, és ez veszélybe sodorhatja a közel 230 hun sírt. A mongoloknak most választani kell, hogy mi a fontosabb, a bányászatból származó bevétel, avagy őseik sírjai."

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diNE1ERjU4QnkxOG8/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Szkíta Kiállítás .doc

 

Ismertető:

 

" Az arzsani 2. kurgán feltárása és kutatása adta az ötletet Az arany griff jegyébe. Szkíta királysírok kiállítás megrendezéséhez. A tárlatot három helyszínen mutatták be, a 430 ezer látogató ezeken szembesülhetett a szkíta kultúra mesés gazdagságával. Sajnos a leleteket egy év elteltével vissza kellett szállítani Tuvába, így azokat a magyar nagyközönség nem veheti szemügyre. A kiállításhoz katalógus készült, ennek a tanulmányait válogatták és egészítették ki a magyar szerkesztők. "

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dicGRqU2FhMHFxaFE/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

 

 

ÓMAGYAR HAGYOMÁNYŐRZŐK CSAPATA