Szittya Életmód - Mindennapok - Etnográfia

 

Ezen Lapon Elérhetőségek találhatóak

Letölthető Írott anyagokról.

 

 

      Jó Keresgélést!

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aranytarsoly - 2011 Évfolyam .doc

 

Ismertető:
 • Újabb tarsolylemezt rejtett a föld.
 • A Jézuskeresés húsvéti szokás volt vasárnap hajnalban katolikus vidékeken.
 • Az Őseink Útján Baráti Kör kétnapos zarándokút keretében csatlakozott az Ima Magyarországért mozgalomhoz.
 • Egészségünk megtartása vagy javítása érdekében, testi erőnlétünket figyelembe véve, naponta végezzünk testmozgást.
 • Bemutatjuk a Magyar Vadvirágmag Keveréket.
 • Poór Miklós az aranyvessző jótékony hatásait fedi fel előttünk.
 • Ősi hangszereinket Czárán Eszter mutatja be sok képpel.
 • 20 éves az Óbudai Népzenei Iskola - Schuck Mária beszámolója az ünnepségről.
 • Dr. Kresz Mária munkásságára Borka Elly emlékezik a Mézes Mázas Pünkösdi Napok apropóján.
 • A budaszentlőrinci pálos templomrom oltárán egy csodálatos süttői mészkőből faragott szobor került felszentelésre.
 • Terhesség vagy áldott állapot? -teszi fel a jogos kérdést Koszta Péter.
 • Mit mutat az M? Téglásy Imre izgalmas és lattató írása egy jelképről, mely az anyaság fogalmának egyik legfőbb megjelenési formája.
 • Csaba Zoltán visszapörgeti a XX. századot egy különleges honlapot ajánlva.
 • Szent erdeinkben című cikksorozattal Vetráb József Kadocsa nem kevesebbre vállalkozik, minthogy összegzi mindazt a tudást, ami eddig a Pilissel kapcsolatban felszínre került."

    

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

 

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Aulosz Síp .doc

 

Ismertető:

 

"A görögök egyik legfőbb, fúvós hangszere. Vagy egymagában szerepelt (ez a művészeti ág az auletike), vagy éneket kísért (aulodia) az előbbi első mesterének Olympost, a másodikénak Klonast tartották. a múzsai versenyekben népszerűbb volt az auletike, így a Peloponnesoson ősidők óta és a delphii pythói versenyeken Kr. e. 582 óta az aulodia utóbbi helyen rövidesen megszűnt s a hellenisztikus korbeli thymelikus agonokon is eltűnik a Kr. e. I. sz. óta. A kultuszban igen nagy szerepe volt. Áldozatoknál, főleg orgiasztikus (Dionysos- és Kybele-) kultuszcselekményeknél ez volt a kísérő hangszer. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Badiny Jós Ferenc -  Káldeától Ister-Gamig .doc

 

Ismertető:

 

"A sumir- magyar rokonítási kísérletek eddig azért ütköztek össze az általános közvéleménnyel, mert e kísérletek lefolytatói - kevés kivétellel - dilettánsok voltak, akik nem tartoztak az úgynevezett "hivatásos" és egyetemi katedrával rendelkező kutatók közé. Gallus Sándor dr. egyik írásából idézem az idevonatkozó indokolást:

Manapság elfogadott és a szaktudományok művelői által követelt társadalom- strukturális szerep szerint csakis "szakember" hivatott tudományos kérdések felvetésére és eldöntésére... "Az intenzív speciális kiképzés és tudás tudata és társadalmi szerepe a szakembereknek központi helyzetet, más szóval autoritást biztosít. Ez az autoritás a megszerzett tudás kizárólagosságán alapszik. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Badiny Jós Ferenc - Az Istergami Oroszlánok Titka .pdf

 

Ismertető:

 

"Badiny Jós Ferenc 1909 június 3-án született Gácson, Nógrád megyében. Mint a balassagyarmati gimnázium egykori diákja, a Ludovika- Akadémia tüzér-, majd repülő-kiképzését elvégző tényleges tisztként kezdi pályafutását, azonban a m. kir. hadseregből 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tanulmányait, Sumerológiával Argentínában kezd foglalkozni, ahová 1946-ban érkezik. "

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Bagyura János - Turul .doc

 

Ismertető:

 

"A kerecsensólyom (Falco cherrug) az eurázsiai erdőssztyepp zóna jellegzetes fészkelő madara. Elterjedési területe Kínától a Kárpát-medencéig terjed. Állományának nagyobb része Ázsiában Mongólia, Oroszország, Kazahsztán, Kirgízia és Üzbegisztán területén, kisebb része Európában költ. E madár számára mindennél fontosabbak az óriási kiterjedésű, nyílt élőhelyek, a füves puszták. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Eleink Hajlékairól - A Jurt .doc

 

Ismertető:

 

"A közép és belső – ázsiai sztyeppei lovas népek, így eleinknek is, állandó épített házai mellett, nyári szálása, hordozható háza. Több ezer éves múltra tekint vissza. A jurtok a sztyeppék igazi, tökéletes otthonai. Ellenáll a szélsőségesen viszontagságos időjárásnak. Hidegnek, melegnek, féktelen szeleknek, porviharoknak. Két hozzáértő ember egy, másfél óra alatt felállíthatja, lebonthatja. (Tapasztalataim szerint, ennél több hozzáértő esetén, a felállítási idő jelentős mértékben meghosszabbodik.) Összerakva két tevére, vagy más igás állatra lehet felmálházni, vagy egy ökrösszekérre. Manapság akár egy kis kocsi csomagtartóján is elfér."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Érdekes Tények Nyelvünkről .doc

 

Ismertető:

 

"Tudtad-e, hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból, a következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az őstörök, türkmén 26 %, a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!""

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Erdélyi Napló XVIII. Évfolyam - Kiszely .doc

 

Ismertető:

 

"Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy őseink valahol az Ob folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003-ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdődnek: „eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika nincs.” Ennyi. Őszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Értekezések az Ősvallásról .doc

 

Ismertető:

 

"Mindennapjainkhoz tartozik, hogy érzékeljük a tőlünk függetlenül létező dolgokat; de arra, hogy valójában milyenek ezek a dolgok, gyakran mégis csak következtetni tudunk. Az emberi megismerés számára tapasztalható jelenségek nem feltétlenül azonosak a dolgok lényegével. Ezt kell hinnünk az isten-elképzelésekről is. Mivel az ember hajlamos az eszméket és a természeti-társadalmi jelenségeket megszemélyesíteni, nincs okunk azt hinni, hogy az Isten esetében ilyesmiről szó sem lehet.
Nem a „van-e isten vagy nincs?” kérdéséről van szó, inkább arról, hogy Isten lényegének meghatározása előtt azt sem tudhatjuk, mit is keresünk."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Friedrich Klára - Papok és Tanítók a Rovásírás Fennmaradásáért .doc

 

Ismertető:

 

"A magyarok elődeinek írásműveltsége a meghatározhatatlan ősidőkig nyúlik vissza. Dr. Zakar András , Mindszenty bíboros  úr titkára írta „Az írás bölcsőjénél” c. művében, hogy „ a rovásírás kialakulása évszázezernyi messzeség homályába vész.Amit régészeti adatokkal bizonyítani tudunk, az sem kevés: a bajóti Jankovich barlangban talált botvégen  15-20 ezer éves összevont rovásírás látható. A „Tatárlaka titka” c. dolgozatomban felsoroltak alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a magyarok elődei terjesztették el bolygónkon  az  „ egy hang-egy betű” írást, amely ésszerűségben és használhatóságban messze felülmúlja a  fogalom - és  szótagírást."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7did3hydXQ5dFFMTlk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Hazatérés vagy Honfoglalás .doc

 

Ismertető:

 

"Éles ellentét áll fenn az idegenekre rátelepedő, fegyveres honfoglalást hirdető finnugor elmélet és az ugyanezen eseményt a megszállt hazába való visszatérésként elbeszélő krónikáink között. A honfoglalás kifejezést az elbuktatott ’48-as szabadságharc után az Akadémián is pozíciót szerzett magyarellenes érdekszövetség találta ki és terjesztette el, egészen addig a magyarság a honfoglalás fogalmát sem ismerte. (Grandpierre K. Endre: Anonymus titkai nyomában. 1998. 46-52. o.) Kimondatlan céljuk annak a tudást és tapasztalatot felhalmozó ősi múltnak az eltörlése, amely mindenkor a nemzet függetlenségéért és felemelkedéséért folytatott küzdelmet szolgálta."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diQXJhMUlxdjZ2Vk0/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Hun Magyar Rokonság - Röpke Szedet .doc

 

Ismertető:

 

"A Hun Magyar vérrokonság, több mint ezer éven át krónikáink, mondáink, történelmünk elfogadott ténye volt. Álmos, és Árpád, Atilla leszármazottainak tartották magukat. Árpádot nem azért választották fejedelemmé, mert az egyik legrangosabb törzs feje volt, hanem azért, mert a többi vezér is, Atilla leszármazottjának ismerte el.

A pusztai lovas kultúrák mindig erősen számon tartották származásukat, és ha valaki nem tudott felmutatni legalább 10-12 felmenő őst, nem lehetett rangos ember. Nagy tekintélyű vezérek, és fejedelmi családok, viszont 25-30 felmenő ősig is vissza tudtak számolni, 25-30 nemzedéknyi időt, ami 400-600 évet jelent. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diaXQ1LTBUZEJUcGs/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Jurt .doc

 

Ismertető:

 

"A jurta rácsszerkezetéhez göcsmentes vörösfenyő, vagy kőrisfa léceket használunk. A léceket gőzölve hajlítjuk, hogy a rácsszerkezet szépen kövesse a kör ívét, hajlítás nélkül ugyanis a lécek homorúak lennének a rácsban. A vörösfenyő híresen jól ellenáll az időjárásnak, élettartama igen hosszú.

A kőrisfa nem igazán tartós, viszont a legrugalmasabb faanyagok egyike, masszív rácsszerkezetet lehet belőle készíteni. A rácsszerkezet léceit nedves bivalybőr szíjakkal kötjük össze. A tetőlécek, az ajtó és a tetőkarika alapanyaga lucfenyő.

A faanyagokat lenolajjal kenjük át, ettől szép sárgás színt kapnak és tartósít is valamennyire, bár az ajtót és a rácsszerkezet alsó részét érdemes speciális víztaszító és gombásodást gátló festékkel lekenni.

A borítás három részből áll. A tetőrudakra először egy normál lepedőanyagból készült ún. belső vászonborítás kerül. Ezt követi a filc borítás a jurta teljes felületén, végül a vízhatlan sátorponyva borítás kerül a jurtára. A hőszigetelést több filcréteg egymásra terítésével lehet hatékonyabbá tenni. A filc mű-, illetve természetes anyagok keverékéből készül tömörítés útján."

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Kaftán és Viseletek .doc

 

Ismertető:

 

"Ruházkodásuk alkalmazkodott akkori életmódjukhoz, egy félnomád harcias népéhez. Harcmodoruknak megfelelően minden fegyverüket és használati tárgyukat az övükre erősítettek. Szablyaszerű görbe kardjukat, a puzdrát és a tarsolyt, amiben a tűzszerszámaik voltak.

Híres lovagló tudásukhoz pedig jól alkalmazkodott a nadrág és a csizma viselete. Keleti mintára a felső ruházatuk kaftán volt, alatta vászon fehérneműt hordtak. Ingük elől vagy oldalt nyitott. Korabeli hozzáértő leírások szerint, megjelenésük büszke, ruházatuk pompázatos. Kiváltképpen kedvelték a díszes öveket, melyeknek verete valószínűleg rangot is jelentett a törzsön belül viselőjének."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Kiszely István - A Magyar Nép Őstörténete .doc

 

Ismertető:

 

"Egy népet (etnikumot) testi jegyei, szellemi- és tárgyi kultúrája valamint nyelve határozza meg. Legmaradandóbbak biológiai-élettani jegyei, legváltozékonyabb nyelve - ezt esetenként "cserélheti" is. Ha egy nép eredetét keressük, úgy járunk el, hogy kutatásainkban térben és időben addig megyünk el, ameddig olyan testalkatú, élettani tulajdonságú, zene- és táncvilágú, hitvilágú, mesevilágú, költészetvilágú, írásbeliségű, néprajzi motívumvilágú, ételkultúrájú, növény- és állatvilágú, esetleg olyan vagy hasonló nyelvű népet nem találunk a múltban vagy a jelenben, ahonnan őseinket származtatni tudjuk. E kutatásokat az antropológia. a zenetudomány, a tánctudomány, a vallástudomány, a kötészet, a írástudomány, a néprajz, az ételkutatás, a növény- és állattan, a nyelvtudomány és a forráskutatások módszereivel végezzük. A kutatásokhoz ezen egzakt tudományokok túl nincs szükség bármiféle teóriára - feltételezésre. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Klaus Weissgerber - A Kitalált Magyar Középkor .doc

 

Ismertető:

 

"A hagyományos történetírás szerint a Kárpát-medencét az V. század első felében a hunok, 454-ben történt kivonulásuk után germán törzsek (osztrogótok, gepidák, langobardok) és végül 568-tól az avarok uralták. Az avar birodalom valószínűleg 822-ig állt fenn. Végül egy vitatott időtartamú interregnum után 896-tól az országot a magyarok vették birtokba.


       Heribert Illig kitalált középkorról szóló elméletét alátámasztandó, évek óta dolgozom a középkori Magyarország valódi történelmének helyreállításán.
       Tervezett Pannonia cikkemet (első változata kelet-európai kéziratomban található) a magyar kérdés miatt nem fejeztem még be. Alapjában osztom Manfred Zeller felfogását, aki szerint a magyar honfoglalás a VI. század végén következett be. E feltevést azonban, mint mindig, sokoldalúan kell bizonyítani. Ez természetesen megköveteli a régészeti leletek határozott elemzését (ezt teszem Pannonia cikkemben), de a rendelkezésre álló korabeli források elemzését is Illig kitalált középkori elméletének szempontjából. Jelenlegi problémám a legkorábbi magyar írásos források megértésében áll."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Köteles Lajos - Magyarságismeret Mindenkinek .doc

 

Ismertető:

 

"Az Élet és Tudomány közelmúltban megjelent számában olvasható dr. Béres Judit tollából, hogy finn-magyar kormányközi együttműködésben 1994 és 1997 között tizenhat ma élő eurázsiai népességcsoportban végeztek genetikai vizsgálatot, ezekből kiderült, hogy - a korábbi feltevésektől eltérően - nem állunk genetikai rokonságban a finnekkel. Mit szól mindehhez egy másik szakma, a történettudomány képviselője? - Erre voltunk kíváncsiak, mikor megkerestük dr. Köteles Lajos történészt, akinek karácsonyra jelenik meg Magyarságismeret mindenkinek című könyve, amely az újabb kutatások eredményeként a magyar őstörténetről is új ismereteket fogalmaz meg."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Magyar Mondák .doc

 

Ismertető:

 

"Temérdek esztendővel ezelőtt, amikor a bűn úgy elhatalmasodott az emberek között, hogy farkasok módjára éltek, Isten megbüntette őket: temérdek özönvizet bocsátott a földre. Ez az özönvíz minden embert elpusztított, nem maradt más életben, csak Noé és annak családja. Noénak három fia volt: Sém, Kám, és Jáfet, ezektől a vízözön után hetvenkét nemzetség származott. A három fiú nemzetségei más és más világrészben éltek: Sém utódai Ázsiában, Kám utódai Afrikában, Jáfetéi pedig Európában. Azt mondják, hogy a franciák Jáfet idősebb fiától származnak, és Trója városának pusztulása után először Pannóniába jöttek, abba az országba, amely később a magyarok hazája lett. A franciák Pannóniában megalapították Szikambria városát, majd nyugatra vonultak, mert erősen féltek a keleti népek támadásától. Nyugaton a Szajna folyó partján telepedtek le, és új hazájukat Francióról, a vezérükről elnevezték Franciaországnak. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Magyar Néprajzi Lexikon - Nyereg Alatt Puhított Hús .doc

 

Ismertető:

 

"A ló- és egyéb húsok fogyasztásához kapcsolódott tévhit, amelyet Ny-európai írók az eurázsiai sztyeppén élő, ill. a népvándorlás hullámaiban onnan nyugatra sodródott különböző népek barbár életmódjának jellemzésére egymástól átvéve használnak. A motívumban a megvetett táplálék kezdetben a nyers hús és a nyereg alatt puhított nyers hús között variálódik. Magát a közhelymotívumot a filológusok Ammianus Marcellinus római történetírónak (i. sz. 4. sz.) a hunokról szóló leírására vezetik vissza, ahol nyeregről még nincs szó. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ómagyar Hagyományőrzők - Őseinkről Ismeret Áttekintő .doc

 

Ismertető:

 

"Krisztus előtt 318-ban írnak a kínai évkönyvek először az ázsiai hunokról. A kínai Kr.e. 220 körül a hunoktól átveszik a nadrágot, övvel leszorított ruhát és lovas zsoldosként igénybe veszik a hunok segítségét.

Kr.e. az első században az Ázsiai Hun Birodalom Koreától a Bajkál tóig, az Ordosz vidékétől az Aral tóig terjed.

Kr.u.48 körül polgárháború a hunoknál.

Kr.u. a IV. Században a hunok nyugat felé vándorolnak, és egy részük elfoglalja Kelet - Toharisztánt, amit 557-ig  Fehér Hun vagy Heftalita birodalom néven emlegetnek."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ősi Írások .doc

 

Ismertető:

 

"Táblázatokat találhat a kedves éedeklőső a fenti dokumentumban, mely ősi írásformákat tartalmaz."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Őstörténet - A Magyarság Eredete - Könyv .doc

 

Ismertető:

 

"A nyelvtudomány a 19. század második felében a maga sajátos eszközeivel - az ún. "ugor-török háború" során - bebizonyította, hogy a Kárpát-medencében honos, és közvetlen szomszédaink nyelvéhez képest idegen magyar nyelv a finnugor, pontosabban az uráli népek nyelvével rokon. E népektől jelenleg hatalmas földrajzi távolság választ el bennünket, hiszen közeli s távoli nyelvrokonaink főleg Észak- és Kelet-Európában, valamint az Uráltól keletre, a Nyugat-Szibériától a Baltikumig elnyúló - még a legmodernebb közlekedési lehetőségeinket tekintve is - óriási területeken élnek, egymástól meglehetősen szétszórva. E nyelveken beszélnek ma a baltikumi finnek, észtek, karjalaiak, lappok, lívek, izsórok, vótok; a Volga felső szakaszánál élő mordvinok, cseremiszek (önelnevezésük szerint: marik), a Káma mentén lakó votjákok (udmurtok), zürjének (komik); az Európát Ázsiától csak névlegesen elválasztó Uráltól, e zömében lekopott röghegységtől keletre a vogulok (manysik), osztjákok (hantik); tőlük keletre és északra a szamojéd népek (nyenyecek, enyecek, nganaszánok, szölkupok)."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diR3lfNDFSVlV1OTQ/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Pávai Éva - Az Avar Művészet Motívumai .pdf

 

Ismertető:

 

"A Kárpát-medencében eddig feltárt avar leletek feldolgozása a megnövekedett anyagmennyiség következtében új szempontú vizsgálatokat igényel - a hagyományos módszerek megőrzése mellett. Minél sokoldalúbban elemezzük a rendelkezésünkre álló tárgyakat, annál biztosabban különíthetjük el az egyes művészeti-stílusbeli váltá­sokat, így a hosszú, aprólékos kutatás eredményeként az avar népesség pontosabb kronológiai-etnikai különválasztására is lehetőség nyílik majd. Egy évek óta elfeledett, de napjainkban újraéledő nézőpontból1 vizsgáltam az avar öweretek egy csoportját, préselteket és öntötteket egyaránt."

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diSy0xWS1pVVZqa00/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Révész, Nyers, László - A Tarsoly .jpg

 

Ismertető:

 

"Az övről a tarsoly szíjon csüngött le, s ezt a szíjat is veretekkel díszítették. Ez a szíj egyúttal a tarsoly zárásához is szolgált. A tarsolyban a kovát, taplót és a csiholóacélt, tehát a tűzszerszámokat tartották. A tarsolyoknak több fajtáját ismerjük, behatóan foglalkozott velük Dienes István. Vannak esetek, amikor a csiholóacél és a kova tarsoly nélkül" a jobb combcsont fejénél kerül elő. Ilyenkor bizonyos, hogy a tarsoly, amelyben őrizték őket, elpusztult. Hiszen a csiholóacélról még el tudnók képzelni, hogy a begöngyölődő száraira erősített szíjon függött volna, de a kova nem lóghatott a levegőben, sem a fenőkő! "

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diRzFZdlNGaEEzTXM/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Sámán Dob .doc

 

Ismertető:

 

"Száraz, kikészített kecskebőr, de lehet vadbőr is. A vadbőr felülete egyenetlenebb. Az állat gerincét láthatjuk a kikészített bőrön, ha ott a kikészítés során erre felhívjuk a figyelmet!

Bőrbe (kikészítettbe) minták maratása, bőr adjusztálása:

Hidrogén hajszőkítő, kimarja a bőr színét, vajszínű lesz.
A bőrt mindig szárazon szabjuk, vágjuk.
Ha varrni akarjuk, pl. csörgő készítésekor, akkor vízbe áztatjuk egy napig, majd ezután vizesen összevarrjuk, pelenka - öltéssel. Csörgőt úgy készítünk, hogy a vizesen összevarrt csörgőformát homokkal megtöltjük. A homok kitölti és formára alakítja a csörgőt. Ha megszáradt úgy marad a bőr. "

 

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Sámándob Készítés .doc

 

Ismertető:

 

"A sámánok legfontosabb eszköze a dobjuk. Ennek segítségvel tudnak utazni a különféle világokba.

A sámándob egy erőtárgy. Fontosnak tartom, hogy a sámándobot tiszteljük, szeressük, gondozzuk, és ne játékszerként bánjunk vele.

Minden népcsoport sámánjai által készített dobnak megvannak a saját jellegzetességei, a rájuk jellemző vonások. Még azonos népcsoporton belül sincs két egyforma dob. Viszont hatásuk mindegyiknek azonos!

Készítek én is sámándobokat. Viszont elsősorban mindenkinek azt szoktam javasolni, ha van rá módja, lehetősége, és persze kézügyessége, illetve megvan a technika felszereltsége hozzá, akkor a legjobb ha mindenki saját magának készíti el, vagy személyes ajándékként adjuk vagy kapjuk."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diV2RzN1o5c1dXRW8/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Szántai Lajos - Sárkányok, Táltosok, Királyok .doc

 

Ismertető:

 

"Szerencsére Szántai Lajost egyre kevésbé kell bemutatni, hiszen mind többet találkozhatunk vele előadásokon – a Táltos Iskolán is indult egy előadói sorozata – és írott formában. Legutóbb megjelent Kun László király című könyve nagy visszhangot váltott ki olvasói és kutatói körökben is. Új látásmódjával, megközelítéseivel kitárulkozik egy eddig rejtett, misztikus világ, ami körül lengi Árpád-házi királyainkat, családjukat. A Képes Krónika festett miniatúráit – amit a tudósok nagy része épp csak megemlít ill. illusztrációra használ – Szántai a lehető legkomolyabban veszi és ezekből fejti vissza a történetet a legapróbb részletekig. "

  

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7did0tPOGJxQWxpd0E/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Szélparipa .doc

 

Ismertető:

 

"A Szélparipa képessé teszi az egyént az Életerő, az Egészség, az Erő és a Jószerencse erősítésére. Rendelkezik azzal az erővel, mely a konstellációk és bolygók kedvezőtlen hatásainak kiküszöböléséhez szükséges, így képes a körülményeket kedvező irányba befolyásolni. A Szélparipa megidézése, valamint a füsttel való tisztító szertartások során is, a tibetiek lungta-nak nevezett színes zászlókat és imazászlókat készítenek, amint a szélben lobognak: a házak és kolostorok tetején, a sztupák körül, a hágókon és minden magas helyen. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Szkíta Örökség a Magyar Viseletben .doc

 

Ismertető:

 

"Népünk ruházata ma is az őseredeti szkítha viselet, melyet eleink Ázsiából hoztak. A MAGYAR kalapra v. pántlikás kanászkalapra a lábikráig érő bő gatyára rátalálunk az indo-szkítha érmek több napisten alakján (ábrát lásd a letöltésben) oly hű, oly félreérthetetlen és elmagyarázhatatlan formákban, hogy e két ruhadarabunk szkítha eredete első tekintetre szembeszökő. A szalagos fejdísz a szasszanida szoborműveken és pénzeken is elmaradhatatlan kalpaggal, megegyezik a mi u. n. túri süvegünkkel. A bő ráncos patyolat-gatyát is majd minden szasszanida királyon látjuk. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diWlp3NHZncGRXYW8/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Tanulói Oktató Anyag .doc

 

Ismertető:

 

"Hasznos oktatási anyag alsós és középiskolák részére.

Játékos tesztek, miáltal gyarapodhat az iskolások tudása. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7didzlfZ3pTcExTSTQ/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Új Hun-Szkíta Régészeti Leletek Kínából és Japánból 2008 .doc

 

Ismertető:

 

"Minden évben gazdagabb lesz az a művészeti kincs, amit a régészet tár föl Eurázsiában. A sztyeppeöv keleti vidékeit, Mandzsúriát, Észak-Kínát Japán a 19. század végén meghódította és a II. világháború végéig birtokolta. Ezalatt figyelemre méltó anyag gyűlt össze e terület régészeti leleteiből is, melyeket a tokiói Nemzeti Történeti Múzeum Eurázsiai Kiállításán tekinthetnek meg az érdeklődők."

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diOFlDbHVBUnc4Njg/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Varga Géza - Isten .doc

 

Ismertető:

 

"Az isten egy ma is jól értelmezhető, magyar szavakból álló összetétel, amely különös, ellentmondásoktól sem mentes pályát futott be az etimológusok tanulmányaiban. A finnugrista „szaktudomány” korábbiakhoz képest megváltozott ítéletét Voigt Vilmos (19..) így fogalmazza meg: „Isten szavunk eredetének kutatása a legismertebb ilyen vadászterület. Az utóbbi generációkig még a nyelvtudományunkon belül is itt megengedett volt a merész és ellenőrizetlen fantázia. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diNUg2TV9uWHc3YWc/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Vargyas Ildikó - Kaftánok .doc

 

Ismertető:

 

"Őseink ruházatukban az ázsiai ruhadarabokat hordták és azokat fejlesztették tovább, így Európában egyedülálló viselettel jelentek meg. Ruhadarabjaink ősi formában Magyarországon    megérték a mát. A művelt Európa –, majd a többi földrészek – nem a rómaiak és a bizánciak tógáit vagy a germánok szőr- és állatbőr öltözékét, hanem a magyarok viseletét vették át. A kazakból lett az "zakó", a kazakból és a nadrágból lett az "öltöny", a háromnegyedes cipőinkből lett a "mokaszin", a kaftánból lett a "kabát", a kepenegből lett a "télikabát" és a süvegből alakult ki a "kalap". Erről – mint sok minden másról – a világ megfeledkezett. A magyarok jólöltözöttsége messze földön híres volt. Gardézi írta 920 táján, hogy "a magyarok ruhája brokát, fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyöngyökkel berakottak". "

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diZzhDQlpNOE52S28/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Wilhelm Ákos Sándor - Csernyigovi Tarsoly .doc

 

Ismertető:

 

"Gondolatok a csernyigovi veretes tarsolyról néhány internetes fénykép nyomán"

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7didEtXQjhESFF2LVk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Duda .doc

 

Ismertető:

 

"A magyar duda sípjai egyszerű ún. rácsapó nyelvsípok. Fő részei: a birka-, kecske- vagy kutyabőrből, ritkábban csikó- vagy borjúbőrből készült tömlő, a dudafej, a kettős síp, a bordó és az emlő, ill. fújtató. – A jobb első lábcsonkba a duda emlőjét vagy fújtatóját, a bal lábcsonkba a duda bordósípját, a bőr nyaki nyílásába pedig – arra a helyre, ahol eredetileg is az állat feje volt – a dudafejet kötik bele. A fából faragott dudafej kecske-, kos- vagy emberfej formájú. A dudafej derékszögű furatán át jut a levegő a tömlőből a fej szájrészébe csaposan illeszkedő kettős sípba. A kettős síp – „sípszár”, „billegető” – a duda legfontosabb része. Az egyik – rendszerint a bal kéz felőli – sípon elöl 5 nagyobb és 1 kisebb hangképző nyílás látható. Ez a dallamsíp vagy „prím”. A dallamsíp felső végénél mogyorónyi kiemelkedésen levő kis hangképző nyílással – a „bolhalyukkal” – átellenben a síp hátsó oldalán is van egy normális nagyságú hangképző nyílás, amelyet a játékos a hüvelykujjával működtet. "

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7dicHViSk1ibnJHRTA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Kerámikusságról és a Mázas Kerámia Fejlődése .doc

 

Ismertető:

 

"A fazekasság ősi mesterség, lelke a szobrászatnál megismert sokoldalú agyag, mely ellenállás nélkül formálódik forgástestté a fazekaskorongon, követi az alakító ujjak s a mintázófa nyomát. A kerámia a szobrászat és a festészet között foglal helyet, egybefogja a plasztikát és a színt, de a két elem egybeötvözésével végül is állandó műfajt teremt.

Míg a fazekas főleg használati tárgyakat (edényeket, kályhát) készít,addig a keramikus használati és dísztárgyakat. A kézi formázás megkönnyítésére használják a fazekaskorongot. Az agyagtárgyakat égetés előtt szárítják, így a nedvesség egy része eltávozik, égetéskor  kapja meg az edény a szilárdságát. A nem megfelelően szárított edény égetéskor a hő hatására  szétpattanhat. Az első égetést mázazás előttinek  -a fazekasok "zsengélés"-nek - nevezik."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diaXpJX2FnMmpWVEE/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Furulyafélék és a Pásztor Furulya .doc

 

Ismertető:

 

"A hatlyukú furulya az ajaksípos fúvós hangszerek családjába tartozik, a dugós furulya magyar népzenében használt változata. Leggyakrabban bodzacsőből készül, egy sorban elhelyezkedő hat hangképző nyílással, hátoldalon lévő szélhasítóval. Elsősorban pásztorok hangszere, de bizonyos ünnepi szokásokhoz is kapcsolódik. Egyéb elnevezései: furulya; furollya (Észak-Magyarország); furugla, furuglya (Dunántúl); szűltü, szűtü (Moldva); tilinkó (főleg Somogy). "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diU2xUbUx1WmM5WTQ/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Koboz .doc

 

Ismertető:

 

"A pengetős hangszerhez használt húr kiválasztását a hang magasságán és a hangszer menzúra-hosszán kívül más tényezők is befolyásolják, ezért nem lehet előre teljes biztonsággal megmondani, hogy a fenti paraméterek ismeretében pontosan milyen húrok illenek adott esetben a kobozra. Mindazonáltal fontosak bizonyos alapelvek, amelyek ismerete viszonylag gyorsan a kívánt megoldáshoz vezet.

A fémhúrok lúdtollal pengetve cimbalomszerű pengést adnak a hangszernek, és az ötvenes évek óta felgyűjtött kobzos anyagokon valóban ezt a hangzást halljuk. A táncházas gyakorlatban azonban, ahol a táncdallamok kíséret mellett a koboz ének kíséretet, és szóló szerepeket is vállal, fontos a kiegyenlített hangzás."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diR0d5SjZoYk5qdE0/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- A Pentatónia .doc

 

Ismertető:

 

"A pentatónia (pentaton hangsor, pentaton skála) kvintláncon alapuló ötfokú hangsor, melyben nincs félhanglépés, a hangközök pedig nagyszekundok és kistercek. Ismertek azonban kis szekundokat tartalmazó hemitonikus ötfokú skálák is. Sok madár ebben a hangsorban énekel. Az egész világon elterjedt. Népszerűségét a legdisszonánsabb hangközök kiküszöbölésének köszönheti: a kisszekundok mellett elmaradnak a nagyszeptimek és a tritónusok is."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7didG9Mc09KQV9tenc/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

- Kender Len Gyapjú Feldolgozás .doc

 

Ismertető:

 

"A magyar parasztság gazdálkodásában hosszú évszázadokon keresztül igen jelentős szerepet töltött be a kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná, textíliává szövése. Az így nyert anyagokból a család és a gazdaság textilszükségletét egykor teljes egészében, majd egyre csökkenő mértékben biztosították.

Kender- és lenvászonból készültek a testi ruházat egyes darabjai, gyapjúszőttesből a felsőruhák, ezenkívül a lakás és a háztartás, valamint a gazdaság területén tudták sokrétűen hasznosítani a házilag előállított textíliákat. Ugyanakkor jelentős értéket képviselt az a sok kötél- és madzagfajta, amit a kenderfeldolgozás melléktermékeként elhulló részekből fontak, szőttek, sodortak. Így még a legapróbb és legdurvább hulladékrost sem minősült értéktelen szemétnek (Gáborján 1955)."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diLTdpV0M5eXJSbmc/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Kínai Hangszer - Guzheng .doc

 

Ismertető:

 

"A guzheng (古箏, ku-cseng) (gu: ’régi’, a hangszer neve röviden zheng) kínai húros, pengetős hangszer, citeraféle. Hagyományosan 16–21 selyemhúrral van felszerelve. Jellemzője, hogy a húrokat külön-külön mozgatható húrlábak osztják kétfelé.

A guzhenghez hasonló felépítésű, vele rokon hangszerek a japán koto, a mongol yatga, a vietnami đàn tranh. A guzhengtől eltérő kínai citeraféleség a guqin."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diTUZyZllFQWkzUDA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Mongol Borc .doc

 

Ismertető:

 

"A magyar történetírás egyik dogmája, miszerint a 11. századtól, a keresztény felvételével teljesen megváltozott a magyarság életmódja, úgy vélték, hogy a régi szokások helyett mindenben más, idegen szokásokat kezdtek követni. Villani János 14. századi krónikájában viszont azt találjuk, hogy az Árpád-kort követően, Nagy Lajos király korában még elevenen élt a régi sztyeppei örökség, a hosszú hadjáratokra a szkíta-korból származó ételeket vittek magukkal."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diUDhZVzVfd05XWjA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ónozás .doc

Ismertető:

 

"Az ónbevonatok létezése és megőrzése a 1970-es évek közepe óta foglalkoztat. Még kezdő restaurátorként egy avar övgarnitúra (Apátfalva-Vámház 8. sír) tisztítása közben lettem figyelmes egy addig nem tapasztalt jelenségre. A színes korróziós termékek eltávolítása után, a tárgyak teljes felületén, elő- és hátlapján egyenletesnek tűnő, szürke, matt réteg vált láthatóvá, mely sem a további vegyszeres kezelésre, sem erősebb mechanikus tisztításra — szemmel láthatóan — nem reagált Ekkor merült fel annak lehetősége, hogy itt ónbevonatról lehet szó, mely eredeti megjelenésével az ezüstöt utánozhatta."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diWEx2OTNpUWxYaDA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Őseink Viselete - Régi Ruházat .doc

Ismertető:

 

"A néprajzból és a rokon kultúrájú népektõl származó adatok alapján bizonyosnak látszik az alsó ing (ümög) viselése is. Ezt erõsíti az a tény is, hogy a keleti népeknél - de még a közelmúlt magyar falvaiban is - a férfiak a legritkább esetben mutatkoztak félmeztelenül vagy akár csak hiányos öltözetben. Ez a már szinte prüdériába hajlóan merev hozzáállás a praktikus szempontok mellett talán abból a Bakay Kornél által is nevesített okból eredeztethetõ, miszerint a keleti népek gyakran irtóznak a meztelenségtõl, mert a rabszolgaságot idézi számukra."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diVERaLUsxb2pNMjQ/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Panteizmus Manicheizmus Judeo-Keresztény Szemmel .doc

Ismertető:

 

"Panteizmus (a gör. pán, 'minden' és theosz, 'isten' szavakból): a mindenséget az istenséggel azonosító filozófiai és vallási felfogás. - A panteizmus kifejezés J. Tolandnál jelent meg a 18. sz. elején, tartalma azonban már kezdettől jelen volt a bölcs-ben és a vallásokban. A panteizmust az I. Vat. Zsin. elítélte (D 1803). - A panteizmus mint vallási fölfogás különbözik az →ateizmustól és a →monizmustól. A monizmus csak egyetlen létezőt tételez föl, ezért a panteizmust úgy is tekinthetjük, mint a monizmus vallási formáját. A panteizmus abban különbözik a →teizmustól, hogy tagadja a transzcendens Isten létét. Ahol Isten és a világ létbeli azonosságát vallják, ott Isten és a világ viszonyát kétféleképpen lehet elgondolni: v. a világot értelmezik az istenség oldaláról, v. az istenséget a világ oldaláról. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diMmZoMjlCY3l4VUk/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Jankovics Marcell - Ahol a Madár Se Jár .pdf

 

Ismertető:

 

"A világtojás képzete nemcsak általános volt, hanem a kopernikuszi rendszer diadaláig érvényes is maradt, csak közben ... mind tudományosabb köntösbe öltözött. Legfejlettebb formájához, a hellenisztikus görög csillagászok gömbhéjakból álló rendszeréhez a szibériai népek körében is elterjedt szférikus égképzeten át vezet az út."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diOTFmdjNwQlgzSmM/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Helena Norberg-Hodge - Ősi Jövendők .pdf

 

Ismertető:

 

"A könyv eleven, hiteles leírása egy létező – azaz nem fiktív – harmonikus, önfenntartó és fenntartható társadalomról, ami közelebb visz minket emberi természetünkhöz, és egy békésebb, örömtelibb életmód lehetőségét tárja elénk. ahogy a könyvben is olvasható.
Működése közben mutatja be a globalizált gazdaság logikáját, erőit, illetve mindenkire ható kényszereit, miközben feltárja „az összefüggő egészt”, mintát adva a rendszerszemléletű gondolkodásra.
A mű szerzője újraértékeli korábbi világképét, mivel ráébred, hogy valójában kultúrája termékeként, homo industrialisként gondolkodott – kellően távoli nézőpontokat kínálva az olvasónak is.
Mindezeken felül működőképes megoldásokat, járható utakat, és alternatívákat mutat be saját tapasztalata, több évtizedes nemzetközi gyakorlata alapján.

„Sürgősen egy fenntartható egyensúly felé kell fordulnunk; egyensúlyt találnunk a város és a vidék, a férfiak és a nők, a kultúra és a természet között. Ladak segíthet utat mutatni nekünk, azon összefonódó erők mélyebb megértését nyújtva, amelyek társadalmunkat formálják. Úgy vélem, e szélesebb perspektíva kialakítása kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy meggyógyíthassuk önmagunkat és a bolygót."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diZXFjbmxxS3F0LTA/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Kozák József - Bőrduda Európában .pdf

 

Ismertető:

 

"Érdekes szemléltető tanulmány a bőrdudák evolúciójáról, az ősidőktől egészen a napjainkig."

 

    

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diM3VtX0Z4Q21GSVU/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Mohándász Karamcsand Gandhi - Hind Swaraj .pdf

 

Ismertető:

 

"A „Hind Swaraj” egy folyóirat olvasója és szerkesztője közötti párbeszéd formáját követi. A formai megalapozottságot az adta, hogy Gandhi 1903-tól egy saját kiadású lap, a Transvaal indiai közösségének szóló, több nyelven is kiadott Indian Opinion főszerkesztője volt. A folyóiratban gyakran válaszolt olvasói kérdésekre, bocsátkozott intellektuális vitába, és fejtette ki álláspontját a legkülönbözőbb témákban. A „Hind Swaraj”, mint e szerkesztői munkából született mű, tömör és közérthető foglalata Gandhi hitvallásának, tapasztalatainak, és társadalmi programjának, melyet azután Indiában megvalósított, és sikerre is vitt. A „Hind Swaraj” hatása máig páratlan, önéletrajzi kötete mellett joggal tekinthetjük Gandhi élete legfontosabb írásos munkájának. 2009ben, a mű születésének 100. évfordulóján, Delhiben konferenciát is rendeztek Gandhi és munkássága tiszteletére, neves vendégek részvételével. A Gandhi életművének vizsgálatakor két írót érdemes kiemelnünk, akik elemi erővel hatottak Gandhi szemléletfejlődésére. Az amerikai Henry David Thoreau (1817-1862) Walden című munkájában, valamint A polgári engedetlenség iránti kötelességről címet viselő röpiratában vetette fel először az egyén és a nemzet számára is követendő példaként a passzív ellenállás gondolatát."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diNXB5dVRCa001ODg/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Bolgár Duda .doc

 

Ismertető:

 

"A timsósan kikészített, tömlőre nyúzott kecskebőr sárgás színű, szőrrel befelé fordított. Az állat nyak részébe került a hagyományosan is szaruból készült fej, amibe a dallamjátszó sípszár csatlakoztatható. Az állat két mellső lábának csonkjához fából esztergált, henger alakú közgyűrűk segítségével a hangszer másik két alapvető alkatrésze, a levegő befúvására szolgáló fúvóka, és a kísérő sípszár, a bordó csatlakozik. A gyümölcsfából esztergált dallamsípszár kónuszosan bővül, díszítése körkörösen rovátkolt. A cső végén műanyagból készült gyűrű a repedésektől védi a fát. "

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diV3VhT1ZNbWFkVDg/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Közép Ázsiai Szőttesek - Kilim .doc

 

Ismertető:

 

"Anatóliában, a Balkánon és Irán egyes részein kárpitszövési technikával készült, kézi szövésű, bolyhozás nélküli padlóborító szőnyeg. Irán más részein, a Kaukázusban és Turkesztánban a hasonló darabokat palasznak hívják. A legtöbb kilimnél ott, ahol a mintát alkotó függőleges vonal mentén két szín találkozik, hasadás keletkezik. Néhány karabahi és dél-kaukázusi darabnál azonban összekötő technikát alkalmaznak, hogy ezeket a hasadásokat a lehető legkisebbre csökkentsék. A legfinomabb és legszebb ismert kilimek a XVI-XVII. századi Kásánból való selyemkilimek; a későbbi legsűrűbben szövött és legfinomabb kilimek Szenna környékéről valók."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diU1pGRm13Q2cxYlU/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

- Ősi Magyar Hangszerek .doc

 

Ismertető:

 

"Az énekes zene mellett fontos megvizsgálni, hogy milyen kapcsolat van az európai és ázsiai, illetve a keleti népek és a magyar nép által használt hangszerek között. Az európai zenekultúra legtöbb hangszerének ázsiai eredetét az magyarázza, hogy a régi keleti kultúrák messze magasabb színvonalon álltak, mint a korabeli nyugat-európaiak. Az ázsiai hangszerek Európába jutását a tudomány "arab közvetítéssel" hozza kapcsolatba, holott az arabok európai megjelenése viszonylag kései (Kr.u. 711 táji), a "keleti" hangszerek jelentős része ekkor már régen Európában van. Jóval előttük az ázsiai nagyállattartó lovas népek hozták magukkal e hangszereket. A magyarság zeneszerszámainak zömét őseink "hozták magukkal" és nem "vették át". A magyarság nagy hangszer-arzenállal rendelkezett. A keleti népek gyakran cserélgetnek egymással hangszereket, így nehéz bizonyítani, hogy melyik előzte meg a másikat. Régészeti leletekre sem támaszkodhatunk, hiszen a hangszerek jelentős része porladó anyagból készült és az évezredek során megsemmisült."

     

LETÖLTÉS ITT:

drive.google.com/file/d/0B5pv7Qj8Z7diWG9ZRFhaMFVjOUU/view?usp=sharing

:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 

ÓMAGYAR HAGYOMÁNYŐRZŐK CSAPATA